2014

Beke Sándor

Tanulmányok: Magy. Tanítóképző, Pozsony, 1954-58, Színműv. Főisk., Pozsony, színész, 1959-63, Színház- és Filmműv. Főisk., Bp., rendező, 1963-68. Életút: Tanít, majd a komáromi Magy. Területi Színház színésze, 1969 megalapítja a kassai Thália Színházat, 1976 pol. okokból Magyaro.-ra távozik, a miskolci Nemzeti Színház rendezője, 1978 családjával együtt áttelepül, 1978-84 a kecskeméti Katona József Színház főrendezője, 1984-90 a Népszínház rendezője, 1990-94 a komáromi Magy. Területi Színház, ill. Jókai Színház, 1996- az egri Gárdonyi Géza Színház ig. 1993- a Magy. Játékszíni Társ. főtitk., eln.ségi tagja. Főbb rendezései: Shakespeare: Rómeó és Júlia), Háy: Isten, császár, paraszt, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Tamási: Énekes madár, Maeterlick: Monna Vanna, Musset: Lorenzaccio, Sütő: Káin és Ábel, Dosztojevszkij: A félkegyelmű, Károlyi: Ravelszki, Örkény: Macskajáték, Tóték, Moliére: A fösvény, Háy: Caligula, Madách: Az ember tragédiája, Ébert: Eszterházy, Szigligeti: Liliomfi, Bornemisza: Magyar Elektra, Szent Péter esernyője, Madách: Az ember tragédiája. Hobbi: úszás.

 

ELŐADÁSAI A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN

 

Gál Elemér: HÉTHAVAS GYERMEKEI (dramaturg, rendező, szinpadra alkalmazta) - 2015/2016
Vörösmarty Mihály: CSONGOR ÉS TÜNDE (rendező) - 2013/2014
Kocsis István: A FÉNY ÉJSZAKÁJA (rendező) - 2013/2014
Egressy Zoltán: VESZTETT ÉDEN (rendező) - 2011/2012